Wikia


De nano-bil is een samenstelling van de woorden 'nano' (van het Griekse νανος voor 'dwerg' ) en 'bil' (straattaal voor kont). Betekenis: ongelooflijk klein achterwerk

Een uitermate goed voorbeeld van iemand met nano-billen is Marit H. (kijk voor foto hiernaast)

Een psychologisch verschijnsel bij iemand met nano-billen is dat zij moeilijk kunnen accepteren de eigenaar te zijn van bovengenoemd type achterwerk. Zij zullen elke kleine indicatie die wijst op eventuele vergroting (zowel naar achter als opzij) van de omtrek aangrijpen, om iedereen in zijn of haar nabije omgeving direct hun eerdere standpunt betreffende het achterwerk te corrigeren. Echter, dit is vaak loos alarm.

Pas op!!: laat desbetreffende persoon in de waan dat het achterwerk inderdaad is gegroeid, anders zullen de gevolgen niet te overzien zijn. De meest verantwoorde manier om hiermee om te gaan, is zo één of enkele keren per week, een positieve opmerking te uiten over dit achterwerk. Dat maakt ze erg gelukkig en tevreden. Dit zal ook een positieve uitwerking hebben op uw gemoedstoestand.